V trigonometrii a elementární geometrii je triangulace způsob zjišťování souřadnic a vzdáleností. Provádí se trigonometrickým výpočtem. Sestrojí se pomyslný trojúhelník, jehož jedna strana je strana již známého jiného trojúhelníku s dvěma koncovými referenčními body a třetím bodem je místo, jehož souřadnice se zjišťuje. Triangulace se nejčastěji užívá pro účely geodézie, navigace, metrologie, astrometrie nebo při řízení palby.

Výpočet vzdálenosti lodi od pobřeží. Pozorovatel v místě A změří úhel alfa mezi pobřežím a lodí a pozorovatel v místě B změří úhel beta . Pokud je známá vzdálenost bodů A a B, je možné vypočítat délku (vzdálenost lodi od pobřeží).

Úhel alfa
Úhel beta
Vzdálenost v metrech